Zostaw swój adres e-mail
i otrzymaj bezpłatne zaproszenie na koncert
Możesz nam zaufać! Twoje dane pozostaną tylko w naszej bazie
i posłużą wyłącznie w celu przetworzenia zaproszenia na koncert. 
K  O  N  C  E  R  T      O  R  A  T  O  R  Y  J  N  Y

9 lipca 2022, godzina 19:00
Kościół św. Piotra w Wadowicach
/